Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven,

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o státní dotaci v roce 2020.

Vyhlašovací podmínky programu pro rok 2020.

Formulář žádosti o dotaci - DIVADLA

Formulář žádosti o dotaci - ORCHESTRY A SBORY

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 29. února 2020.

Žádosti je nutno zaslat včetně příloh:

a) doporučeně poštou na adresu Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

b) elektronicky na adresu zuzana.zahradnickova@mk.gov.cz.

 

 

Spojte se s námi