Nastavení cookies

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely - pro projekty realizované od roku 2017, a to z následujících oblastí profesionálního umění:

  • hudba
  • divadlo a tanec
  • výtvarné umění
  • literatura

Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od 6 měsíců do 2 let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.

Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.

Program je určen pro fyzické osoby - občany ČR, nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 31. 3. 2017

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

- pro oblast hudby, divadla, tance a výtvarného umění: zuzana.zahradnickova@mk.gov.cz; 257 085 208

- pro oblast literatury: radim.kopac@mk.gov.cz; 257 085 221

Spojte se s námi