Nastavení cookies

Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury

134D23   Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury

 

Programy pro regionální kulturní zařízení, církve a náboženské společností (EDS)

134 210   Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – příjem žádostí ukončen

134 220   Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností

 

 

Programy pro státní příspěvkové organizace MK ČR (SMVS)

134 110   Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

134 120   Program péče o národní kulturní poklad

134 130   Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

134 140   Péče o národní kulturní dědictví I.

134 150   Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

 

 

Dotace poskytnuté v souladu s nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Ministerstvo kultury jako správce programů rozpočtové kapitoly 334 ve smyslu HLAVY III, Díl 1 „Účast státního rozpočtu na financování programů“ zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje o poskytnutí veřejné podpory v souladu s podmínkami uloženými nařízením Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER).


134D221000001_KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

 

Spojte se s námi