Nastavení cookies

Na základě Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013, schválené vládou České republiky usnesením č. 676 ze dne 31. 5. 2006, byla ministrem kultury jmenována Rada pro umění(doc33 kB), která je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem ministra kultury pro oblast umění.

Úkolem Rady je zejména dohlížet na plnění Koncepce účinnější podpory umění, navrhovat a iniciovat koncepční, organizační a legislativní opatření v oblasti umění, projednávat, posuzovat, konzultovat a připravovat stanoviska a doporučení ve vztahu k umění, sledovat činnost organizací zřízených MK v oblasti umění a dávat podněty k výzkumu teoretických a praktických problémů v oblasti umění.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Zápis z 1. jednání Rady pro umění 24. 6. 2009.doc, 56.5 kB
Zápis z 2. jednání Rady pro umění 8. 9. 2009.doc, 47.5 kB
Zápis ze 3. jednání Rady pro umění 20. 10. 2009.doc, 51.5 kB
Zápis ze 4. jednání Rady pro umění 4. 3. 2010.doc, 48.5 kB
Zápis z 5. jednání Rady pro umění 7. 4. 2010.doc, 56.5 kB
Zápis ze 6. jednání Rady pro umění 25. 5. 2010.doc, 51 kB
Zápis ze 7. jednání Rady pro umění 9.2.2011.doc, 42 kB
Spojte se s námi