Nastavení cookies

Výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti výtvarného umění bylo vyhlášeno v únoru 2020. Období pro podávání žádostí bylo z důvodu letošní mimořádné situace prodlouženo do 30. dubna. Oddělení umění obdrželo celkem 52 žádostí o stipendium. Pět žádostí bylo z hodnocení vyřazeno z formálních důvodů: dle vyhlašovacích podmínek programu spadají projekty, jejichž výstupem je knižní publikace (komiks, ilustrace), do oblasti literatury a letošní rozpočet stipendijního programu případné výjimky neumožňuje. Žádosti o stipendium hodnotila oborová programová rada podle předem zveřejněných kritérií: kvalita návrhu projektu, význam projektu, odbornost žadatele, náklady projektu, výstup projektu (hodnoceno komplexní známkou na škále 1 – 5 bodů).

Složení komise v roce 2020: MgA. Denisa Václavová, Ph.D. (předsedkyně), Mgr. Zuzana Jakalová, Mgr. Gabriela Kotiková, Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.

Zasedání oborové rady proběhlo 29. června, o výsledcích rozhodl ministr kultury dne 13. 7. 2020.

K podpoře bylo přijato 11 žádostí o tvůrčí stipendium, celková výše přidělené podpory činí 1 145 000 Kč na rok 2020, 1 428 000 Kč na rok 2021 a 497 000 Kč na rok 2022.

Výsledky výběrového řízení

Popořeným žadatelům bude v průběhu měsíce srpna emailem zaslán návrh smlouvy o poskytnutí stipendia.

Výběrová řízení na poskytnutí stipendií v oborech divadlo/tanec a hudba budou vyhlášena v říjnu 2020, žádosti budou přijímány do 31. 10. - případná přidělená stipendia bude možné čerpat na náklady roku 2021.

Spojte se s námi