Nastavení cookies

Evropská komise zveřejnila dne 18. prosince 2012 Sdělení Komise o obsahu na jednotném digitálním trhu COM(2012) 789 final, v němž stručně shrnuje své dosavadní aktivity v oblasti autorského práva a avizuje další plány v této oblasti. 

 

Evropská komise hodlá dokončit svůj dosavadní přezkum a modernizaci právního rámce EU v oblasti autorského práva a souběžně s tím se pustí do řady otázek, které je nutné a zároveň možné rychle vyřešit.

V rámci přezkumu unijní autorskoprávní úpravy se bude Evropská komise zabývat následujícími tématy:
- teritorialita v rámci vnitřního trhu, 
- harmonizace,
- výjimky a omezení práv v digitální éře, 
- fragmentace unijního autorskoprávního trhu,
- zlepšení efektivity a úspornosti vymáhání práv při současném upevnění jeho legitimity v širším kontextu autorskoprávní reformy.

Zároveň Evropská komise zahájí v roce 2013 pod názvem „Licensing Europe“ a pod společným vedením komisařů M. Barniera (Vnitřní trh), N. Kroes (Digitální agenda) a A. Vassiliou (Vzdělání, kultura, mnohojazyčnost a mládež) strukturovaný dialog se zainteresovanými subjekty s cílem prezentovat koncem roku 2013 praktické návrhy řešení aktuálních problémů v oblasti autorského práva. Dialogu by se měli zúčastnit zástupci nositelů práv, zástupci licenčních agentur, komerčních i nekomerčních uživatelů a konečných internetových uživatelů. Začátkem roku 2013 proběhne úvodní plenární jednání, poté se předpokládá vytvoření pracovních skupin, které by své výsledky prezentovaly v plénu v červnu a ve třetím čtvrtletí 2013. Dialog by se měl zabývat následujícími tématy: 
- přeshraniční přístup a přenosnost služeb, 
- obsah vytvářený uživateli a licencování chráněného obsahu pro malé uživatele,
- audiovizuální sektor a instituce kulturního dědictví, 
- vytěžování textů a dat pro vědeckovýzkumné účely.

Kromě toho Evropská komise avizuje, že začátkem roku 2013 by měl bývalý komisař A. Vitorino, pověřený vedením konzultací k tématu náhradních odměn (odměn z nenahraných nosičů a přístrojů a z kopírovacích služeb), předložit zprávu o výsledku, včetně doporučení vhodných řešení. Evropská komise poté navrhne další postup.

Text dokumentu v českém jazyce dostupný zde Sdělení Evropské komise o obsahu na jednotném digitálním trhu (pdf2223 kB) . 
Text dokumentu v anglickém jazyce dostupný zde 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Sdělení Evropské komise o obsahu na jednotném digitálním trhu.pdf, 2.2 MB
Spojte se s námi