Nastavení cookies

Sdělení Evropské komise z 9. 7. 2020, COM(2020) 324 final
Příprava na změny – Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

 

Evropská komise vydala dne 9. července 2020 sdělení týkající se vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii.

Sdělení obsahuje hodnocení připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím a informace o přípravách na změny spojené s vystoupením.

Text sdělení je dostupný na níže uvedeném odkazu celkem ve 23 jazycích, včetně jazyka českého.

https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom?

Dokument poskytuje bližší informace k následujícím oblastem:

  • obchod se zbožím,
  • obchod se službami,
  • energie,
  • cestování a cestovní ruch,
  • koordinace mobility a sociálního zabezpečení,
  • právo obchodních společností a občanské právo,
  • ostatní aspekty (osobní údaje, digitální práva a práva duševního vlastnictví),
  • mezinárodní dohody Evropské unie.

 

Autorského práva se týká kapitola „Ostatní aspekty“ a konkrétně její podkapitola G1 – Duševní vlastnictví (na str. 23-24). Třebaže se sdělení vyjadřuje v konkrétní rovině k právům průmyslovým (ochranné známky, průmyslové vzory), doporučení Komise se v obecné rovině týkají celé oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Zainteresovaným stranám je v případě potřeby doporučeno přijmout nezbytná opatření k zajištění ochrany budoucích práv duševního vlastnictví ve Spojeném království. Podnikům zapojeným do paralelního dovozu ze Spojeného království je pak doporučeno revidovat svá obchodní ujednání.

Mimo to Komise upozorňuje, že od 1. ledna 2021 již nebude k dispozici platforma EU pro řešení sporů on-line pro účely mimosoudního řešení sporů mezi spotřebiteli s bydlištěm v Evropské unii a obchodníky usazenými ve Spojeném království.

 

SOAP
10. srpna 2020

Spojte se s námi