Nastavení cookies

Oblast výzkumu a vývoje zahrnuje účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Zákon nabyl účinnosti 1. července 2002.

K zákonu byl vládou vydán  prováděcí předpis :

  • Nařízení vlády č. 397/2009 ze dne 18. 11.2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního  vývoji a inovací

Uvedené legislativní předpisy jsou uvedeny na webové stránce Rady pro výzkum a vývoj - www.vyzkum.cz.

Spojte se s námi