Nastavení cookies

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypsal specializované výběrové řízení na místa odborníků v oblasti mezinárodních vztahů do Evropské služby pro vnější činnost č. EPSO/AD/382/20

Chtěli bychom požádat o zveřejnění nabídky zaměstnání v institucích EU zaměstnancům Vašeho úřadu a případné jiné vhodné zveřejnění. Přikládáme leták EPSO a Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU (obojí v češtině i angličtině), kde jsou uvedeny všechny potřebné informace.

 

************
Specializujete se na oblast mezinárodních vztahů? Chtěli byste se podílet na prosazování hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi? Chcete se stát součástí pestrého multikulturního a mezinárodního pracovního týmu? Instituce EU hledají odborníky v oblasti mezinárodních vztahů.

Jedná se o místo úředníka v platových třídách AD5 nebo AD7 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 4.800 euro resp. 6.200 euro).

Přihlásit se lze do 13. října 2020 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Náplň práce (příklady):

 • monitorování a analýza zahraniční a bezpečnostní politiky a zahraničně-bezpečnostních otázek, pokud jde o různé země a regiony světa a mezinárodní a multilaterální organizace, a podávání příslušných zpráv,
 • stanovování strategické orientace a vytváření politik v oblasti vnější činnosti EU,
 • účast na řešení krizových situací a otázek souvisejících s bezpečností,
 • navazování Specializujete se na oblast mezinárodních vztahů? Chtěli byste se podílet na prosazování hodnot EU ve vztazích se třetími zeměmi? diplomatických vztahů a kontaktů s diplomatickými službami členských států EU a třetích zemí, mezinárodními organizacemi, občanskou společností, médii a dalšími zúčastněnými stranami s cílem prosazovat a chránit zájmy a hodnoty EU ve vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi,
 • vypracovávání stručných informačních přehledů, projevů, tiskových zpráv a sdělení do médií.

Přijatí uchazeči musí být ochotni při prvním vyslání přijmout místo v delegaci v zemi, v níž mohou být obtížné životní podmínky.

Delegace se nacházejí v zemích, kde se nejčastěji hovoří těmito jazyky: anglicky, arabsky, čínsky, francouzsky, portugalsky, rusky a španělsky.

Kvalifikační požadavky:

AD5

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let),
 • min. 1 letá předchozí odborná praxe.

AD7

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 4 let) + min. 6 letá odborná praxe,

nebo

 • dokončené vysokoškolské vzdělání (v délce nejméně 3 let) + min. 7 letá odborná praxe.

 

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).

Přijatí úspěšní uchazeči, kteří nemají bezpečnostní prověrku odpovídajícího stupně (EU Secret), se budou muset v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy ESVA podrobit bezpečnostní prověrce.

Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:300A:FULL&from=EN

Více informací a přihlášky na odkazu: https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/7400/description_cs

Pokyny pro podávání přihlášek: viz přiložený soubor epso příručka k podávání přihlášek-cs.pdf

Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Současně s přihláškou a ve stejném termínu je třeba v angličtině nebo francouzštině vyplnit tzv. Talent screener (otázky týkající se vzdělání a praxe). Otázky odpovídají výběrovým kritériím uvedeným ve Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (příloha II). Jedná se o 1. kolo výběrového řízení, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci tzv. Talent screener.

Více o typech míst v institucích EU: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/typy-mist-v-institucich-eu.aspx

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/index.html

Nejbližší přípravné semináře proběhnou 22. října 2020 v Brně a 23. října 2020 v Praze.

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyhlášení OJ CS.pdf, 1.3 MB
Vyhlášení OJ EN.pdf, 1.3 MB
EPSO - příručka k podávání přihlášek cs.pdf, 447.4 kB
EU Careers advert Administrators external field CS.pdf, 439.5 kB
EU Careers advert Administrators external field-en.pdf, 430.1 kB
EEAS world long.png, 930.9 kB
Spojte se s námi