Nastavení cookies

Spolupracující instituce a organizace

Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO, zastoupená v ČR Českým výborem ICOM (ČV ICOM). 
https://icom-czech.mini.icom.museum/

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), je profesním sdružením muzeí a galerií v ČR a osob činných v oboru muzejnictví.
http://www.cz-museums.cz

Rada galerií České republiky, z. s. (RG), je profesním sdružením tuzemských sbírkotvorných organizací – muzeí výtvarného umění a osob pracujících v uměleckém oboru.
http://www.rgcr.cz/

Český svaz muzeí v přírodě, z. s. (ČSMP), je profesní platformou muzeí v přírodě v ČR, provádějící popularizační, organizační a koordinační aktivity.
https://www.nmvp.cz/o-nas/cesky-svaz-muzei-v-prirode

Spojte se s námi