Nastavení cookies

            S přihlédnutím k mimořádně vysokému počtu podpořených projektů a zachování rovnosti podmínek rada Státního fondu kultury ČR rozhodla, že prodloužení, resp. posunutí termínů realizací projektů r. 2023 nebude možné, tzn. že projekty musejí být realizovány v termínu a rozsahu dle uzavřené smlouvy.

             V případě neuskutečnění projektu je povinností žadatele toto bezodkladně a písemně SFK oznámit prostřednictvím datové schránky (preferováno) či doporučené zásilky České pošty a vrátit celou dotaci zpět na účet SFK, z něhož byla vyplacena (do poznámky transakce vždy, prosíme, uvádějte číslo konkrétního projektu a heslovitě důvod vrácení, postačí jednou větou).

Spojte se s námi