Nastavení cookies

Státní ceny se udělují od roku 1995 v návaznosti na tradici první republiky (ustaveny byly roku 1920). Jsou určeny k ohodnocení významného původního díla české literatury a literárního překladu z cizího jazyka do češtiny. Státní cenu lze udělit rovněž za dosavadní literární tvorbu a činnost v oblasti překladu literárních děl. Státní ceny se udělují na návrh porot jmenovaných ministrem/ministryní kultury; jsou vyhlašovány Ministerstvem kultury ČR každoročně k 28. říjnu.

Laureáti

1995
Ivan Diviš
 za knihu Teorie spolehlivosti
Josef Hiršal za překlad výboru z poezie Johanna Christiana Günthera Krvavý rubín, s přihlédnutím k jeho celoživotní překladatelské činnosti

1996
Emil Juliš
 za knihu Nevyhnutelnosti
Ludvík Kundera za knihy překladů Georga Trakla Šebestián ve snu a Gottfrieda Benna Básně, s přihlédnutím k jeho rozsáhlému celoživotnímu dílu

1997
Milan Jankovič
 za knihu Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala
Luba a Rudolf Pellarovi za celoživotní rozsáhlé a významné překladatelské dílo

1998
Vladimír Macura
 za román Guvernantka a za soubor literárněvědných esejů Český sen
Jindřich Pokorný za rozsáhlé a významné překladatelské dílo

1999
Josef Škvorecký
 za dosavadní rozsáhlou a významnou tvorbu
Lumír Čivrný za celoživotní významné překladatelské dílo

2000
Karel Šiktanc
 za básnickou sbírku Šarlat
Anna Valentová za překlad románu Pétera Nádase Kniha pamětí, s přihlédnutím k dosavadní překladatelské práci

2001
Věroslav Mertl za román Hřbitov snů s přihlédnutím k esejistické tvorbě z 90. let
Jan Vladislav za celoživotní práci v oblasti uměleckého překladu, s přihlédnutím k překladům publikací Michelangela Buonarrotiho (Oheň, jímž hořím) a Michela Butora (Podivuhodný příběh)

2002
Květa Legátová
 za prozaickou knihu Želary
Jiří Pelán za knihu Básníci soumraku, s přihlédnutím k dosavadní práci v oblasti uměleckého překladu

2003
Petr Kabeš
 za knihu Těžítka, ta těžítka
Dušan Karpatský za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu

2004
Pavel Brycz
 za knihu Patriarchátu dávno zašlá sláva
Dušan Zbavitel za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu

2005
Edgar Dutka
 za knihu Slečno, ras přichází
Pavla Lidmilová za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu

2006
Vladimír Körner
 za dosavadní literární tvorbu
František Fröhlich za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu

2007
Milan Kundera
 za první české vydání románu Nesnesitelná lehkost bytí, s přihlédnutím k dosavadní prozaické a esejistické tvorbě
Antonín Přidal za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu

2008
Ludvík Vaculík
 za dosavadní literární a publicistickou tvorbu, s přihlédnutím k bilanční prózeHodiny klavíru
Jiří Stromšík za dosavadní činnost v oblasti literárního překladu

2009
Zdeněk Rotrekl
 za dosavadní literární dílo
Miroslav Jindra za překlad Knihy toužení Leonarda Cohena s přihlédnutím k celoživotnímu překladatelskému dílu

2010
Antonín Bajaja
 za román Na krásné modré Dřevnici
Oldřich Král za celoživotní práci na poli uměleckého překladu

2011
Daniela Hodrová
 za román Vyvolávání
Martin Hilský za překlad úplného díla Williama Shakespeara s přihlédnutím k dosavadní překladatelské činnosti

2012
Ivan Wernisch
 za dosavadní dílo
Vladimír Mikeš za celoživotní dílo

2013
Petr Hruška
 za sbírku Darmata
Vratislav J. Slezák za celoživotní dílo s přihlédnutím k překladům Hermanna Hesseho

2014
Patrik Ouředník
 za dosavadní dílo, které v českém kontextu mimořádným způsobem artikuluje tradici, hodnoty i rizika evropské kultury
Jiří Pechar za celoživotní dílo

2015
Státní cena za literaturu pro rok 2015 byla udělena Pavlu Šrutovi za dosavadní dílo.
Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2015 byla udělena Hanuši Karlachovi za dosavadní dílo.
 
2016
Státní cena za literaturu pro rok 2016 byla udělena Petru Královi za titul Vlastizrady s přihlédnutím k celoživotnímu dílu.
Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2016 byla udělena Pavlu Dominikovi za překlad knihy Vladimira Nabokova Ada aneb Žár s přihlédnutím k dosavadnímu dílu.
 
2017
Státní cena za literaturu pro rok 2017 byla udělena Jáchymu Topolovi za román Citlivý člověk s přihlédnutím k dosavadnímu dílu.
Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2017 byla udělena anglistce paní Evě Kondrysové za celoživotní dílo.
 
2018
Státní cenu za překladatelské dílo, cenu za celoživotní dílo získala paní Helena Stachová.
 
2019
Státní cena za literaturu byla udělena Karolu Sidonovi za celoživotní přínos české literatuře.
Státní cena za překladatelské dílo byla udělena Anně Kareninové za dosavadní překladatelské dílo v oblastech krásné literatury a filmu.
 
2020
Státní cena za literaturu byla udělena Michalu Ajvazovi za dosavadní literární tvorbu.
Státní cena za překladatelské dílo byla udělena Blance Stárkové za dosavadní překladatelské dílo v oblasti překladu literárních děl.

Spojte se s námi