Nastavení cookies

Druhé kolo příjmu žádostí o podporu z  Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely  bylo uzavřeno dne 30. 9. 2019. Oborové rady projekty hodnotily ve dnech 23. 10. (hudba), 24. 10. (divadlo) a 29. 10. (výtvarné umění). Výsledky výběrového řízení schválil ministr kultury dne 11. 11. 2019.

Z celkového počtu 45 přijatých žádostí bylo rozhodnuto o přidělení stipendií na realizaci 22 projektů. Součet rozdělených protředků činí 806 tis. Kč pro rok 2019, 2 518 tis. Kč pro rok 2020 a 1 138 tis. Kč pro rok 2021.

Výsledky za umělecké obory jsou uvedeny na jednotlivých listech připojené tabulky.

Úspěšní žadatelé budou do konce listopadu kontaktováni emailem a bude jim zaslán návrh smlouvy o poskytnutí stipendia.

Spojte se s námi