Nastavení cookies

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely je realizován podle § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury. Výběrové řízení bylo vyhlášeno počátkem února s uzávěrkou 3. 4. 2018, po formální kontrole byly žádosti předloženy ke studiu a posouzení oborovým programovým radám, které zasedaly ve dnech 18. – 28. 6. 2018.

 

Rozpočet stipendijního programu je součástí programu Kulturní aktivity, na jeho realizaci v roce 2018 disponuje oddělení umění prostředky ve výši 6 130 tis. Kč – z toho je 3 331 tis. Kč zavázáno na podporu víceletých projektů z minulých výběrových řízení; celkem 2 799 tis. Kč bylo rozděleno na podporu nových projektů. Podpořeno bylo celkem 43 projektů: 9 žádostí o studijní stipendium, 34 žádostí o tvůrčí stipendium.

 

Při rozdělení rozpočtu výběrového řízení mezi jednotlivé umělecké obory vycházíme primárně z počtu přijatých žádostí, jako podpůrná kritéria jsou brány v úvahu také součty finančních požadavků za obor a podíl zavázaných prostředků z minulých let.

 

 

počet žádostí přijatých do VŘ 2018

počet podpořených projektů

přidělená podpora za obor celkem

 

2018

2019

2020

výtvarné umění

74

28

1 839 000

2 114 000

560 000

divadlo a tanec

11

7

310 000

200 000

 

hudba

27

8

650 000

590 000

 

celkem

112

43

2 799 000

2 904 000

560 000

 

Úspěšní žadatelé budou kontaktování emailem a bude jim zaslán návrh smlouvy o poskytnutí stipendia. Uzavírání smluv bude probíhat postupně v průběhu července a srpna, v závislosti na období realizace projektu (přednostně budou administrovány projekty končící v roce 2018).

Soubory ke stažení:

 

 

Spojte se s námi