Nastavení cookies

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen "MK ČR") financuje ze Strukturálních fondů EU vlastní projekty (je příjemcem dotace) a dále zprostředkovává dotace pro své podřízené příspěvkové organizace.

V rámci této působnosti nyní probíhá financování z těchto operačních programů:
Integrovaný operační program (příjemcem je MK ČR, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum a Národní knihovna, více informací je k dispozici na http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/)
Operační program Životní prostředí (pro Národní památkový ústav a Národní muzeum, více informací je k dispozici na http://www.opzp.cz/)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (pro Národní muzeum, více informací na http://www.op-vk.cz/)
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (příjemcem je MK ČR, více informací je k dispozici na http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz)

MK ČR realizovalo v rámci Integrovaného operačního programu, 12. kontinuální výzva pro prioritní osu 4a a 4b, oblast intervence 4.1a a 4.1b: Národní podpora cestovního ruchu, projekt„Klíč k památkám“, reg.č.: CZ.1.06/4.1.00/12.08198 a CZ.1.06/4.1.00/12.08199 , odkaz: www.klickpamatkam.cz

MK ČR realizovalo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt „Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva, rozvoj manažerských dovedností“, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/48.00012, odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/zavedeni-systemu-rizeni-pracovniho-vykonu-provazaneho-do.

MK ČR realizovalo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt „Vytvoření a implementace jednotné resortní metodiky projektového řízení Ministerstva kultury“, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/C7.00002, odkaz: http://www.esfcr.cz/projekty/vytvoreni-a-implementace-jednotne-resortni-metodiky. Odkaz na vzniklý web projektového řízení: http://projektoverizeni.mkcr.cz/

Spojte se s námi