Nastavení cookies

Vyhlášení podzimního běhu Programu profesionálních stáží pro národní experty (NEPT) 2024 Evropské komise


Evropská Komise vyhlásila výzvu pro odborníky na ochranu kulturního dědictví na Ukrajině. Termín je již 25. dubna 2023.

Více informací naleznete zde: https://culture.ec.europa.eu/news/calling-experts-to-safeguard-cultural-heritage-in-ukraine-apply-now

 


2. ročník celoevropského projektu „ZVONY ZVONÍ“  v sobotu  21.září 2019 v 18.00 hod na podporu míru a společného evropského kulturního dědictví. Rozezvoňme v jeden okamžik co nejvíce zvonů a podpořme tak mír a ochranu kulturního dědictví!

Více info zde: https://createsoundscape.de/

 


Veřejná konzultace EK k tématu možného rozšíření doby ochrany souvisejících práv umělců a tvůrců v audiovizuálním odvětví

Více info zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-consultation-exercise-rights-performers-and-producers-audiovisual-sector

 


Natura 2020 awards -  5. ročník Ceny Evropské Komise oceňující projekty ochrany přírody. Výzva k podávání žádostí byla právě zahájena, konečný termín podání přihlášek je 30.9. 2019.
Více info zde: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm 

 


Final Conference of the project Heritage Houses for Europe – závěrečná conference projektu “Heritage Houses for Europe” se koná 24.9. 2019 v Bruselu
Více info zde 
https://heritagehousesforeurope2019.eventbrite.com/

 


ROCK project – participatory approaches to cultural heritage – publikace s příkladovými studiemi zde:  https://indd.adobe.com/view/4c399cc1-0836-488c-83d4-fe21588c819b

 


European Heritage Label (EHL) – výběr pro rok 2019 právě probíháEK se snaží propojovat jednotlivá místa EHL a vytvářet tak více možností ke společnému sdílení a mezikulturním výměnám.
Více info zde: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en

 


European Heritage Days – Joint action of the European Union and the Council of Europe - European Heritage Makers Week - V návaznosti na loňskou úspěšnou pilotní iniciativu zaměřenou na děti a mládež, byl letos zorganizován European Heritage Makers week. Deset nejúspěšnějších projektů bude pozváno  na slavnostní vyhlášení do Štrasburku.
Více info zde: https://europa.eu/cultural-heritage/news/european-heritage-makers-week-submit-your-story_en

 


European Heritage Days – Joint action of the European Union and the Council of Europe -Call for European Heritage Stories – Everyone has a story to tell – příběhy o evropském kulturním dědictví
Více info zde
http://www.europeanheritagedays.com/Story/

 


Survey on patenting and intellectual property practises – online výzkum zaměřený na patentování a duševní vlastnictví
Více info zde: 
https://diagpi.ipil.lu/questionnaire/limesurvey/index.php/413766?fbclid=IwAR0kwFowUeTGkCES8m5cS2CqryIC1-3rZwMpySSw3RIUxt10S14KNq7F3R0

 


European Week of Regions and Cities: seminář o adaptivním opětovném využití našeho dědictví pro zelenější Evropu, Brusel, 9. 10 . 2019
Více info zde: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/475_en

 


European Week of Regions and Cities: seminář s tématem “hospodářské dopady kulturního dědictví v evropských regionech”, Brusel, 10.10. 2019
Více info zde:
  https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/635_en

 


Boosting skills in cultural heritage professions – výzva k podávání přihlášek, termín: 12.8. 2019. Evropská Komise zahájila druhou fázi pilotního projektu “Finance, vzdělávání, inovace a patentování v oblasti kulturního a tvůrčího průmyslu” (FLIP for CCIs). Iniciativa       Evropského akčního rámce pro kulturní dědictví.
Více info zde: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en

 


Konference: European Research and Innovation Days, Brusel, 24. - 26. 9. 2019
Více info zde: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en

 

 


European Heritage Awards/Europa Nostra Awards – Closing date: 1 October 2019

A new network of young cultural heritage professionals emerges from a UNESCO/EU project

Spojte se s námi