Nastavení cookies

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví byla přijata konsensem na 32. zasedání Generální konference UNESCO dne 17. října 2003 v Paříži a vstoupila v platnost k 20. dubnu 2006. Prováděcí pravidla k ní byla konsensuálně přijata na Valném shromáždění smluvních stran této Úmluvy v červnu 2008, tím se tato úmluva stala operabilní. V České republice byl ratifikační proces zmíněné Úmluvy zahájen v roce 2007 po provedení předchozí analýzy stávajících podmínek pro plnění úkolů z této Úmluvy vyplývajících. Ratifikační proces byl ukončen dne 22. prosince 2008 podpisem přístupové listiny k této úmluvě prezidentem ČR Václavem Klausem. Úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 18. května 2009.

 

Sekretariát Úmluvy o zachování nehmotného kulturního dědictví na základě dosavadních zkušeností a operačních směrnic k provádění Úmluvy vypracoval Etické zásady při ochraně nehmotného kulturního dědictví jako podklad pro vypracování zvláštních etických kodexů a nástrojů přizpůsobených místním a sektorovým podmínkám

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Implementační zpráva k Úmluvě 2003 za období 2016-2021.docx, 319.4 kB
Etické zásady při ochraně nehmotného kulturního dědictví_CZ.doc.doc, 33 kB
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví.pdf, 97.1 kB
Zpráva o provádění Úmluvy UNESCO 2003.doc, 385.5 kB
Indikativní seznam nemateriálních statků na ICH UNESCO.docx.docx, 15.6 kB
Spojte se s námi