Nastavení cookies

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů byla přijata 20. října 2005 v Paříži. Česká republika byla jednou z posledních zemí Evropské unie, která tuto Úmluvu ratifikovala. V České republice vstoupila v platnost až 12. listopadu 2010. Jedná se o vůbec první mezinárodní dokument, který zahrnuje principy a koncepty týkající se kulturní diversity.

Související dokumenty:

Záměry a doporučení směřující k plnění Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (2005). Jedná se o návrh materiálu, který je v současné době připomínkován veřejností. Jeho cílem je nalézt způsoby a opatření, jak Úmluvu v České republice co nejefektivněji naplňovat.

Periodická zpráva je určená do rukou Sekretariátu UNESCO, každá členská země v ní popisuje, jak je na daném území Úmluva implementována, jak probíhá mezinárodní spolupráce apod. Česká republika je povinna svou v pořadí již druhou zprávu odeslat na Sekretariát UNESCO do 30. dubna 2018.

Ministerstvo kultury žádá veřejnost o aktivní zapojení se do příprav těchto dokumentů. Náměty, připomínky či doplnění je možné zasílat průběžně na email: jiri.pilip@mk.gov.cz.

Více informací o Úmluvě: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/the-convention/

Koncept připravované periodické zprávy za ČR je ke stažení zde:

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
UNESCO Umluva_QP report_CR 2018.pdf.pdf, 1.2 MB
text Úmluvy UNESCO.pdf, 206.7 kB
Záměry a doporučení.doc, 164 kB
Spojte se s námi