Nastavení cookies

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

Pokud bude žadatel o dotaci - kraje (příspěvkové organizace), veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy - uveden v přehledu výsledků výběrových dotačních řízení s uvedením výše poskytnuté dotace, je nezbytné, aby zaslal odboru umění, literatury a knihoven, oddělení literatury a knihoven Ministerstva kultury doklad o zřízení účtu u ČNB. Tento účet bude sloužit pro příjem dotací ze státního rozpočtu. Do té doby nelze dotaci uvolnit (zákon č. 218/2000 Sb. to zakazuje).

Obce (včetně měst a městysů) sdělí číslo účtu u ČNB svému krajskému úřadu, jehož prostřednictvím je dotace obci uvolňována.

Pokud však žadatel o dotaci již sdělil, třeba v žádosti o poskytnutí dotace, Ministerstvu kultury číslo účtu u České národní banky, který má určen pro příjem dotací ze státního rozpočtu, může pokládat toto upozornění za bezpředmětné.

Spojte se s námi