Nastavení cookies

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví zveřejnil dne 10. června 2020 dvě nové zprávy, které se vztahují k celoevropské kampani v boji proti padělání a pirátství, zahájené ve všech zemích EU při příležitosti Světového dne proti padělání (World Anti-Counterfeiting Day), připomínaného každoročně dne 5. června. Níže přikládáme základní informace o dotčených zprávách, odkazy, na kterých jsou dokumenty dostupné v českém či anglickém jazyce a též odkazy na související dokumenty:

  • Zpráva o porušování práv duševního vlastnictví z roku 2020 informuje o výsledcích výzkumu ohledně způsobů, rozsahu a důsledků porušování práv duševního vlastnictví v Evropské unii. Výzkum provedl v uplynulých letech Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Zpráva se zabývá mechanismy v oblasti porušování práv duševního vlastnictví, poukazuje na vazby s jinou kriminální činností a na ekonomickou hodnotu práv duševního vlastnictví.

Dostupná v anglickém jazyce na následujícím odkazu: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf

Dostupná v českém jazyce na následujícím odkazu: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_exec_cs.pdf

  • Zpráva Trestná činnost v oblasti duševního vlastnictví a její vazby na jinou závažnou trestnou činnost (zaměřeno na polykriminalitu) se zabývá trestnou činností v oblasti duševního vlastnictví a též na její vazby s jinými formami trestné činnosti. Jejím účelem je především poskytnout bližší informace příslušníkům donucovacích orgánům a též tvůrcům politik. Informace jsou prezentovány prostřednictvím případů z praxe.


Dostupná v anglickém jazyce na následujícím odkazu: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes_Full.pdf

Dostupná v českém jazyce na následujícím odkazu: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes/2020_EUROPOL_EUIPO_Ex_Summ_Polycriminality_CS.pdf

Tisková zpráva ze dne 10. 6. 2020, informující mj. o odhadu rozsahu ušlých příjmů státního rozpočtu, je dostupná na následujícím odkazu: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/2020_Status_Report_on_IPR_infringement_pr_chech_republic.pdf

Zpráva o stavu v ČR, informující o výši nákladů spojených s paděláním v ČR, kterou rozděluje do konkrétních odvětví, včetně např. farmaceutických výrobků, je dostupná v českém jazyce na následujícím odkazu: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Status_Report_on_IPR_infringement/Infographics_Czech_republic.pdf

 

 

 

 

 

Spojte se s námi