Nastavení cookies

Veřejná zakázka - rozhodnutí zadavatele o zrušení

V souladu se zákonem č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s příkazem ministra kultury č. 29/2007, bylo rozhodnuto o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na "Dodávku docházkového a přístupového systému včetně správy a údržby systému".

Výzva k podání nabídky - Provedení procesního a personálního auditu ND a SOP s cílem transformace obou institucí

 

Výzva k podání nabídky – Zpracování hodnocení dopadu regulace (RIA)

Návrh zákona o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi

Výzva k podání nabídky – analýza aktuálních pojistných smluv.

Ministr kultury Jiří Besser oslovil odborné konzultační společnosti s výzvou k podání nabídky na provedení analýzy aktuálních pojistných smluv, nákladů na pojistné, stavu majetku a rizik Zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací spolu s návrhem dalšího řešení pojistné a/nebo jiné ochrany.

Ministerstvo kultury ČR vyzývá k podání nabídky na provedení procesně organizačního auditu v Národní galerii

Ministr kultury Jiří Besser dopisem oslovil auditorské společnosti s výzvou k podání nabídky na provedení procesně organizačního auditu Národní galerie. Dopisy auditorským společnostem jsou přílohou tiskové zprávy.

Ministerstvo kultury ČR vyzývá k podání nabídky na provedení forenzního auditu v Národním muzeu

Ministr kultury Jiří Besser dnes 12. 10. 2010 dopisem oslovil renomované auditorské společnosti s výzvou k podání nabídky na provedení kontroly hospodaření Národního muzea s majetkem ČR. Dopisy auditorským společnostem jsou přílohou tiskové zprávy.

Ministerstvo kultury ČR vyzývá k podání nabídky na provedení forenzních auditů ve zřizovaných příspěvkových organizacích

Ministr kultury Jiří Besser dnes dopisem oslovil renomované auditorské společnosti s výzvou k podání nabídky na provedení kontroly majetku a hospodaření MK a jím zřizovaných příspěvkových organizací. Dopisy auditorským společnostem jsou přílohou tiskové zprávy.

Poskytování právních služeb v Nizozemsku při navracení nelegálně vyvezených kulturních statků

Předmětem veřejné zakázky je výběr poskytovatele právních služeb v zahraničí – Nizozemsku, a to v oblasti kulturních statků, které byly z území České republiky nelegálně vyvezeny a u nichž Ministerstvo kultury žádá o navracení ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nelegálně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů a příslušných zákonů členských států EU.

Spojte se s námi