Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění

zveřejňuje

konečné výsledky výběrových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění na rok 2019 v oborech:

- výtvarné umění

- divadlo

- tanec

- klasická hudba

- alternativní hudba

- program festivalů (dle usnesení vlády ČR č. 415 ze dne 11. května 2016 o Programu státní podpory festivalů profesionálního umění)

                                       

Spojte se s námi