Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění

zveřejňuje

konečné výsledky výběrových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění na rok 2020:

- v oboru divadla: tabulka s výsledky 2. kola, komentář k výsledkům, složení komise

- v oboru tance: tabulka s výsledky 2. kola, komentář k výsledkům, složení komise

- v oboru klasické hudby: tabulka s výsledky 2. kola, komentář k výsledkům, složení komise

- v oboru alternativní hudby: tabulka s výsledky 2. kola, komentář k výsledkům, komentář k víceletému financování, složení komise

- v oboru výtvarného umění:

okruh 1-2: tabulka s výsledky 2. kola, slovní hodnocení, komentář k výsledkům, složení komise

okruh 3: tabulka s výsledky 2. kola, slovní hodnoceníkomentář k výsledkům, složení komise

okruh 4-6: tabulka s výsledky 2. kola, slovní hodnoceníkomentář k výsledkům, složení komise

Spojte se s námi