Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, vyhlašuje výběrová dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění.

Letos poprvé je otevřen také Program státní podpory festivalů profesionálního umění (schválen usnesením vlády č. 415 ze dne 11. května 2016). Program státní podpory festivalů profesionálního umění je pilotním projektem a jeho realizace je podmíněna předpokladem, že se v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 podaří pro potřeby tohoto programu alokovat alespoň 100 mil. Kč. V opačném případě budou přijaté žádosti zařazeny zpět do programu Kulturní aktivity.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. září 2016.

Vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí jsou ke stažení pod následujícími odkazy:

- oblast divadla

- oblast tance

- oblast hudby

- oblast výtvarného umění

- program festivalů (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění, literatura)

Spojte se s námi