Nastavení cookies

Celkový přehled aktuálních výzev: prezentace z 31.8.2023

Vyhlašovací podmínky budou publikovány postupně v průběhu dne, nejpozději do 1.9.2023

Vyhlašovací podmínky výběrových dotačních řízení

Žádosti v oblasti výtvarného umění, alternativní hudby, divadla a tance se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu Ministerstva financí (https://isprofin.mfcr.cz/rispf) a datové schránky.

 

 

 

Prezentace ze semináře KA2024 Divadlo a Tanec

Otázky a odpovědi ze semináře pro žadatele Divadlo a Tanec

Konzultace k podání žádosti ve středu 11. října 2023 od 10:00 do 12:00:

https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=m6a2afc0974a81b4bf8f62fe43591be1d

Spojte se s námi