Nastavení cookies

Výsledky výběrového dotačního řízení

 

Dne 21. 2. 2019 odborná komise Ministerstva kultury (dále „MK“) provedla hodnocení jednotlivých žádostí Dotačního programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury pro rok 2019 (dále jen „Program“). Výsledkem jednání komise bylo schválení konkrétních finančních prostředků pro oprávněné žadatele a to na základě hlasování členů komise. Hlasování členů komise proběhlo v souladu s metodikou Programu a interními předpisy MK.

Zápis z jednání komise se schválenými finančními prostředky pro jednotlivé žadatele Programu schválil ministr kultury.

Na webových stránkách MK zveřejňujeme v souladu s metodikou Programu seznam všech žadatelů, kteří splnili formální náležitosti žádosti o dotaci nebo příspěvek. Žádosti jsou na základě hodnocení komise rozděleny do třech kategorií:

  1. dotace nebo příspěvky zcela poskytnuté
  2. dotace nebo příspěvky zčásti poskytnuté ve zbytku zamítnuté
  3. dotace nebo příspěvky zcela zamítnuté

 

Rovněž je na webových stránkách MK zveřejněn seznam žadatelů, kteří nesplnili formální náležitosti žádosti Programu a byli z dalšího hodnocení vyřazeni. (Příloha č. 4)

Rozhodnutí o přidělení dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu bude doručeno všem žadatelům, kteří splnili formální náležitosti Programu. Součástí Rozhodnutí bude konkrétní výše dotace nebo příspěvku, jakož i další obligatorní náležitosti rozhodnutí v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

 

Přílohy:

1) Zcela poskytnuté dotace nebo příspěvky
2) Zčásti poskytnuté dotace nebo příspěvky a ve zbytku zamítnuté
3) Zcela zamítnuté dotace nebo příspěvky
4) Vyřazené žádosti

Spojte se s námi