Nastavení cookies

Zveřejňujeme vyhlašovací podmínky Programu státní podpory festivalů profesionálního umění pro rok 2023. Žádosti o dotaci přijímáme do 31. října 2022.

- vyhlašovací podmínky

- formulář žádosti

- formulář rozpočtu

- šablona pro popis projektu

Program se řídí usnesením vlády č. 415 z 11. května 2016, které MK umožňuje upravit podmínky programu v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech. Podoba vyhlašovacích podmínek pro rok 2023 vznikla v reakci na výhled rozpočtu roku 2023 a s cílem v maximální možné míře akceptovat připomínky odborné veřejnosti (zástupců programových rad i dotčených oborových asociací). Výsledný návrh je výstupem série jednání, která proběhla v květnu a červnu letošního roku – po jednání oborových programových rad následovala dne 22. 6. společná mezioborová schůzka. Dne 14. 9. 2022 byly navržené změny v programu představeny zástupcům žadatelů, resp. oborových platforem a asociací. Platné znění vyhlašovacích podmínek odsouhlasit ministr kultury dne 22. 9. 2022.

Spojte se s námi