Nastavení cookies

IFPI ČR -- Mezinárodní federace fonografického průmyslu 
se sídlem Na Kozačce 7, 120 00 Praha 2
ředitelka: JUDr. Petra Malá Žikovská
e-mail: ifpicr@ifpicr.cz zikovska@ifpicr.cz

kontaktní osoba: JUDr. Jaromír Soukup, zástupce ředitele
tel.: 221 507 624
fax: 221 507 673
e-mail: soukup@ifpicr.cz,

Česká protipirátská unie
se sídlem Sokolovská 37/24, 186 00 Praha 8
ředitelka: Markéta Prchalová
tel.: 222 328 778
e-mail: cpufilm@cpufilm.cz

Meziresortní komise pro potírání nelegálního jednání proti právům z duševního vlastnictví

(Ustavena v souladu s usnesením vlády ze dne 14. dubna 1999 č. 330 ke Koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví  při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Základním cílem činnosti komise je napomáhat ke zvyšování úrovně ochrany a dodržování práv k duševnímu vlastnictví v ČR a k dodržování mezinárodních závazků ČR v této oblasti. Členy komise byli ministrem průmyslu a obchodu jmenováni zástupci ministerstev zahraničních věcí, kultury, vnitra, spravedlnosti, zemědělství, financí, průmyslu a obchodu, Úřadu průmyslového vlastnictví, České obchodní inspekce, Policie ČR a Vrchního soudu v Olomouci.)

Koncepce boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví

Spojte se s námi