Nastavení cookies

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo dne 2. 8. 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na inovativní využití a oživení českého kulturního dědictví.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Hledáme projekty, které zpřístupní kulturní dědictví nekonvenční formou a budou mít prokazatelný dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Současně se žadatelé zaměří na vlastní rozvoj a vyzkouší nové finanční modely, networking a spolupráci s klíčovými partnery, které jim zajistí příjmy pro dlouhodobé fungování a využívání kulturního dědictví. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou součástí projektů jsou vzdělávací aktivity nejen v oblasti kulturního podnikání, ale i v oblasti zprostředkování kulturního dědictví atraktivní a inovativní formou.

Vzhledem k zaměření výzvy, jsou stavební a restaurátorské práce podporovány pouze jako pomocná činnost sloužící k případné adaptaci na nové využití kulturního dědictví, a to max. do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Alokace výzvy: 81 370 582 Kč 

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 1. 11. 2021 do 12,00 hod.

Bližší  informace k vyhlášené výzvě, včetně všech relevantních dokumentů, jsou dostupné na https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337.

Zájemci o grant se budou moci zúčastnit SEMINÁŘE PRO ŽADATELE, který se uskuteční 2. září 2021 online formou. Bližší informace o semináři, včetně jeho programu, budou brzy zveřejněny na stránkách https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality.

Spojte se s námi