Nastavení cookies

 

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo dne 21. 5. 2021 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na současné umění.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat výjimečné profesionální kulturní a kreativní počiny v České republice. Hledáme inovativní projekty, které se nebojí reagovat na aktuální společenské výzvy / vychází z regionálních potřeb / otevírají mezikulturní dialog / jsou otevřeny mezioborové spolupráci / zaměřují se na původní tvorbu a její prezentaci / rozvíjí publikum / nebojí se koprodukce / posilují management kulturních organizací a umělce v jejich činnosti.

Alokace výzvy: 79 500 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 31. 8. 2021  do 12:00 hod.

 

Bližší  informace k vyhlášené výzvě jsou dostupné na  https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/soucasne-umeni--2-vyzva-k-predkladani-za-3278

Spojte se s námi