Nastavení cookies

Ministerstvo kultury hledá odborníky z oblasti movitého a nemovitého kulturního dědictví a současného umění, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení žádostí (projektů), ucházejících se o grant v rámci vyhlášených výzev se zaměřením na Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a na současné umění.

 

Otevřená výzva na hodnotitele vč. přihlášky je zveřejněna na stránkách: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/aktuality/2020/hledame-hodnotitele-3026

 

Termín uzávěrky prodloužen do 15.4.2020.
Výběr hodnotitelů proběhne na základě počtu a zaměření obdržených žádostí během dubna 2020.
Předpokládaný termín zahájení vlastního hodnocení žádostí o grant je květen / červen 2020.

Spojte se s námi