Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, jako poskytovatel a Partner programu Kultura, ve spolupráci s Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu), vyhlásilo dne 28. 6. 2019:

  • 1. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví,
  • 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění,
  • 3. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku,
  • 4. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.

 

Příjem žádostí o grant bude probíhat od 12. 7. 2019 od 12:00 hodin.

Veškeré informace a dokumenty k vyhlašovaným výzvám jsou k dispozici na stránkách https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy.

Spojte se s námi