Nastavení cookies

Dne 10.12. 2019 vyhlásilo Ministerstvo financí, Zprostředkovatel programu, ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research – partnery programu,  otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví.

Termín uzávěrky pro předkládání žádostí o grant prodloužen do 30. 4. 2020 do 12:00 hodin.

 

Dne 26. 11. 2019 vyhlásilo Ministerstvo financí, jako Zprostředkovatel programu, ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu a Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research - partnery programu z donorských států, otevřené výzvy v programu Kultura 2014 – 2021 se zaměřením na:

  • Současné umění
  • Profesionální kulturní a umělecká kritika
  • Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem

Termín uzávěrky pro předkládání žádostí o grant prodloužen do 15. 4. 2020 do 12:00 hodin.

Veškeré informace a dokumenty k vyhlašovaným výzvám jsou k dispozici na stránkách - https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy.

Spojte se s námi