Nastavení cookies

6. 8. 2015

Odbor památkové péče Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení - Program Podpora pro památky UNESCO pro rok 2016.

 

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008 za účelem dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a podpory rozvoje památek České republiky zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a památek, u kterých byl podán návrh na nominaci na Seznam UNESCO (tzv. Národní indikativní seznam). V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti:

  • Tvorba management plánů a nominačních dokumentací
  • Vědecko-výzkumné aktivity prohlubující poznání o historii a hodnotách památek
  • Prezentace, propagace a edukace statků UNESCO.

Dotace na projekty uvedeného zaměření jsou administrovány odborem památkové péče MK ČR a přímo se řídí příkazem ministryně kultury č. 39/2012 (viz níž), který upravuje veškeré nároky na přidělení, realizaci a vypořádání projektu podpořeného z Programu podpora pro památky UNESCO. Obecná pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu vychází z příkazu ministra kultury č. 25/2010, zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb.

 

Důležité upozornění: Vyplněný formulář Žádosti pro dotace udělované v následujícím kalendářním roce lze podat do 30. 9. 2015.

 

Více informací a potřebné formuláře naleznete ZDE 
Spojte se s námi