Nastavení cookies

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:

 1. FILMOVÉ A AUDIOVIZUÁLNÍ FESTIVALY A PŘEHLÍDKY

s podokruhy

 • Mezinárodní filmový festival akreditovaný (FIAPF)
 • Velké filmové a audiovizuální festivaly a přehlídky
 • Střední a malé filmové a audiovizuální festivaly a přehlídky

Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby. Okruh je určen pouze projektům v oboru audiovize.

 1. INOVACE, ROZVOJ A PROFESIONALIZCE MÉDIÍ

Dotace je určena projektům médií nebo mediálních vydavatelství, zaměřeným na inovace a rozvoj médií, a projektům zaměřeným na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu  a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích Okruh je určen pouze projektům v oboru médií.

 1. PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Dotace je určena organizátorům vzdělávacích programů šířících odborné znalosti z oboru médií, audiovize a práv duševního vlastnictví.

 1. ODBORNÉ KONFERENCE A SEMINÁŘE

Dotace je určena organizátorům oborových a odborných konferencí, seminářů a setkání.

 1. ODBORNÉ PUBLIKACE

s podokruhy

 • Odborná periodika
 • Neperiodické publikace
 • Informace z oblasti médií a audiovize

Odborná periodika

Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.

Neperiodické publikace

Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.

Informace z oblasti médií a audiovize

Dotace je určena na podporu projektů přispívajících k uchovávání a šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti – ročenky, databáze odborných informací, datové studie a analýzy.

 1. MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, FILMOVÁ A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVA

s podokruhy

 • Mediální gramotnost
 • Filmová a audiovizuální výchova

Mediální gramotnost

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na práci s informacemi, především na identifikaci dezinformací a fake news. Dále na porozumění médiím a mediální kultuře prostřednictvím osvojení a využití praktických dovedností a/nebo teoretických znalostí.

Filmová a audiovizuální výchova

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na porozumění filmu, filmovému dědictví i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce.

 1. PROPAGACE A POPULARIZACE MEDIÁLNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY

Dotace je určena na podporu propagace projektů v oblasti médií - přehlídky, soutěže, ceny, propagace mediální tvorby.  Dále na podporu projektů propagujících českou i zahraniční kinematografii a audiovizuální tvorbu, projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii jako oboru u široké veřejnosti.

 1. DIVERZIFIKACE PROGRAMU KIN A PRÁCE S PUBLIKEM

Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin a aktivit kin včetně online či hybridních projektů. Okruh je určen pouze projektům v oboru audiovize.

 

Jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/obor/tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář pro poskytnutí dotace 2024.xlsm.xlsm, 465 kB
Vyhlášení pro rok 2024 v oblasti kinematografie a médií.docx.docx, 31.8 kB
Příloha č. 1 - Podrobný strukturovaný popis projektu OMA.odt.odt, 8.9 kB
Příloha č. 2 - Rozpočet projektu OMA.odt.odt, 10.6 kB
Příloha č. 3 - Vlastní podrobný strukturovaný rozpočet žadatele.odt.odt, 4.9 kB
Spojte se s námi