Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor umění, knihoven a kreativních odvětví,

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, podle usnesení vlády ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a s odkazem na usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o státní dotaci v roce 2022.

Soubory ke stažení:

  1. Vyhlášení výběrového řízení Programu + podmínky
  2. Formulář žádosti pro divadla
  3. Formulář žádosti pro orchestry a sbory
  4. Informace pro žadatele - výpis z Evidence skutečných majitelů

 

Spojte se s námi