Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na podporu projektů na rok 2023 v níže uvedených oborech:

Podpora  regionálních kulturních tradic
Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
 

 

 

 

Spojte se s námi