Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a usnesení vlády č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na podporu projektů pro rok 2024 v níže uvedených oborech.

Upozorňujeme, že hudebním a divadelním projektům zaměřeným na připomenutí 200. výročí narození Bedřicha Smetany a dalších významných hudebních výročí roku 2024 je určena mimořádná výzva odboru umění, knihoven a kreativních odvětví pod názvem Rok české hudby 2024 . Tyto projekty nelze podpořit ve výběrových dotačních řízeních odboru regionální a národnostní kultury.

 

Spojte se s námi