Nastavení cookies

9.3.2010 — Odbor vnějších vztahů, analýz a komunikace

Na základě částečně nepřesných a zavádějících informací k problematice podpory filmového průmyslu uváděných některými médii v posledních dnech sděluje Ministerstvo kultury následující:

Schvalování Programu na podporu filmového průmyslu je zcela standardním postupem Evropské komise, jehož cílem je posouzení souladu národní legislativy s předpisy Evropských společenství.

 

Datum dokončení tohoto procesu záleží především na vypořádání všech dotazů, a proto ani není možné je jakkoliv dopředu stanovit. Ministerstvo kultury je v aktivní komunikaci s příslušným ředitelstvím Evropské komise a výsledky notifikace očekává v nejbližším období.

 

Ministerstvo ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže činí maximum pro to, aby byly v České republice zavedeny takové nástroje podpory kinematografie, které vytvoří podmínky srovnatelné s jinými „filmově“ vyspělými zeměmi. Právě proto byl výše uvedený Program vládou České republiky přijat.

 

Nemáme žádné informace o tom, že by schválení programu bylo blokováno jinými státy a zásadně se ohrazujeme proti takovýmto spekulacím.

 

Ministerstvo kultury oceňuje věcný a vstřícný přístup představitelů dotčených orgánů Evropské komise a rozhodně se ohrazuje proti termínu „zastavení procesu“, který byl v souvislosti s notifikačním řízením uveden v televizním zpravodajství televize Nova dne 7. 3. 2010.

Spojte se s námi