Nastavení cookies

Úvod: V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, budou poskytovány dotace na výkupy předmětů mimořádné kulturní hodnoty (ISO II), podprogram C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

 

Dotační program: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO II), podprogram C – Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

 

Cíl:   Výkupy kulturních památek a předmětů, které jsou zásadním přínosem pro zhodnocení sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří, dále historických mobiliářů hradů a zámků a specializovaného archivu.

Určeno pro:

  • Vlastníky nebo správce sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (dle zákona 122/2000 Sb.).
  • Národní památkový ústav
  • Vlastníky a správce kulturních památek
  • Specializované archivy při příspěvkových organizacích Ministerstva kultury

Okruhy:

A) 1. Předměty kulturní hodnoty
A) 2. Předměty navržené k prohlášení za kulturní nebo národní kulturní památku
A) 3. Předměty navržené k prohlášení za kulturní nebo národní kulturní památku, u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu a jejichž získání je:

a) reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním řízení
b) zásadním zhodnocením sbírky muzejní povahy z hlediska dlouhodobé koncepce sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie, která se sbírkou hospodaří
c) reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů a zámků nebo rovnocennou náhradou předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležejícího

B)    Předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb.

C)    Objekty nebo jejich části, jejichž získání je zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě
 
Termín:  Výzva k podávávání žádostí na další rok bývá zveřejněna každoročně mezi listopadem a prosincem. Podávání žádostí je možné celoročně, pro jejich vyřízení v daný rok je určeno ukončení příjmů žádostí vždy k 31. 8.

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výzva k podávání žádostí o dotaci - ISO C II. 2024.docx, 19.6 kB
Formulář žádosti o dotaci ISO C II. 2024.xlsm, 440.9 kB
Položková tabulka požadavků ISO C 2024.xls, 66 kB
Podpořené výkupy v roce 2023.docx, 23.1 kB
Soubor Velikost
ISO II příkaz náměstka ministra 1-22.pdf, 6.8 MB
Formulář vyúčtování.doc, 92 kB
Spojte se s námi