Nastavení cookies

Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2012 :

 


a) počet podaných žádostí o informace: 92

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 10

b) - počet podaných rozkladů proti rozhodnutí (proti rozhodnutí ministerstva): 13
c) opis podstatných částí každého rozsudku (náklady na zaměstnance 100 000 Kč.)

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a: 3
důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení: stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. proti výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu § 17 odst. 1 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., stížnostem nevyhověno - výše úhrady potvrzena dle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu soustavného šikanózního výkonu práva na informace.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Rozsudky - Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2012.doc, 365.5 kB
Spojte se s námi