Nastavení cookies

a) počet podaných žádostí o informace)79
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí : 2
c) náklady na vlastní zaměstnance v souvislosti se soudním řízením: 0 Kč.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a: 1

Důvody podání stížnosti a stručný popis způsobu jejího vyřízení:       Stížnost směřovala proti výši úhrady nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.   Stížnosti bylo částečně vyhověno, a to snížením požadované úhrady o částku za zpracování informací, neboť lze požadovat pouze úhradu za vyhledávání informací. 

Spojte se s námi