Nastavení cookies

a) počet podaných žádostí o informace: 136

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti): 7

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí: 0

c) výdaje v souvislosti se soudním řízením: 0,- Kč

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a: 9

 

Důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

            Stížnosti byly podány proti neposkytnutí informací a proti výši úhrady za vyhledání informací. Stížnosti byly zamítnuty, neboť informace byly již poskytnuty a úhrady byly stanoveny oprávněně a v přiměřené výši.

Spojte se s námi