Nastavení cookies
a) počet podaných žádostí o informace: 117
    - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádost: 7
b) počet  podaných  stížností proti rozhodnutí: 15
c) výdaje v souvislosti se soudním řízením: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a: 2


 
 

Důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Stížnosti proti stanovené výši úhrady bylo částečně vyhověno, a to v rozsahu, v němž byla požadována úhrada za vyhledávání těch informací, které byly již dříve poskytnuty. Stížnosti proti neúplnému poskytnutí informací nebylo vyhověno, neboť požadované informace byly již poskytnuty.

Spojte se s námi