Nastavení cookies
a) počet podaných žádostí o informace 193
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti): 13
b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí 3
c) výdaje v souvislosti se soudním řízením: 2.100 Kč
d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a: 4


Důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Stížnostem proti stanovené výši úhrady bylo vyhověno, a to v rozsahu, v němž byla požadována úhrada za zpracování již vyhledaných informací. Stížnosti proti neúplnému poskytnutí informací byly zamítnuty, neboť šlo neexistující informace.

Spojte se s námi