Nastavení cookies
a) počet podaných žádostí o informace:
              - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
142
14
b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí: 11
c) výdaje v souvislosti se soudním řízením: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a: 11

 

Důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
Bylo namítáno neposkytnutí veškerých požadovaných informací s tím, že informace měly být buď poskytnuty, nebo mělo být vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v daném rozsahu.
Stížnosti byly odmítnuty, a to z důvodu prokazatelného a soustavného zneužívání práva na informace ze strany stěžovatele.

Spojte se s námi