Nastavení cookies

počet podaných žádostí o informace: 115

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 21

b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí: 3

c) výdaje v souvislosti se soudním řízením: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a: 2

Důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Bylo namítáno neposkytnutí veškerých požadovaných informací s tím, že informace měly být buď poskytnuty, nebo mělo být vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v daném rozsahu. Stížnosti byly vypořádány podle §16a, odst. 5.

Spojte se s námi