Nastavení cookies

 

Výsledné bodové hodnocení projektů je zveřejněno v tabulkách pro jednotlivé obory umění, v řazení dle tematických okruhů:

 

Hudba:

Klasická hudba

Alternativní hudba

 

Výtvarné umění:

a) okruh 1 - 2 (výstavní projekty)

b) okruh 3 (festivaly, rezidence, konference atd.)

c) okruh 4 - 6 (publikace, dokumentace)

 

Tanec, pohybové a nonverbální divadlo:

a) přehled výsledků 1. kola - bodové hodnocení žádostí

b) seznam žádostí vyřazených z formálních důvodů

 

Divadlo:

a) přehled výsledků 1. kola výběrového řízení - bodové hodnocení žádos

b) seznam žádostí vyřazených z formálních důvodů

 

Konečné výsledky výběrových dotačních řízení (1. a 2. kola) budou zveřejněny do 28. února 2019. 

Spojte se s námi