Nastavení cookies

K dispozici výsledky 1. kola výběrových dotačních řízení na rok 2013 pro jednotlivé obory: divadelní umění, hudební umění, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, výtvarné umění..

V seznamu jsou projekty seřazeny podle výsledků bodování odborných komisí (bodování členů komise - viz 2. list).

1) V první skupině (označené zeleně) jsou projekty, které v roce 2013 obdrží dotaci Ministerstva kultury, Odboru umění, literatury a knihoven, pokud splní následující podmínky:

a) žadatel včas, přesně a úplně vyúčtoval dotaci, kterou mu poskytlo Ministerstvo kultury (kterýkoli odbor nebo oddělení) v roce 2012,

b) žadatel provedl s Ministerstvem kultury finanční vypořádání dotace, kterou mu poskytlo Ministerstvo kultury (kterýkoli odbor nebo oddělení) v roce 2012,

c) žadatel vrátil do státního rozpočtu dotaci nebo její část, kterou mu Ministerstvo kultury (kterýkoli odbor nebo oddělení) poskytlo v roce 2012 a kterou buď nepoužil, nebo použil v rozporu s podmínkami stanovenými pro její použití.

2) Ve druhé skupině (označené žlutě) jsou projekty, které obdrží dotaci za výše uvedených podmínek, avšak jen tehdy, umožní-li to rozpočtové možnosti Ministerstva kultury.

3) Zbývajícím uvedeným projektům dotace v příštím roce poskytnuta nebude.

Návrh na výši dotace bude odbornou komisí stanoven ve 2. kole dotačního řízení. Konečné výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webu Ministerstva kultury do 28. 2. 2013.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Klasicka hudba 2013 vysledky.xls, 109.5 kB
Výtvarné umění 2013, okruh 1 -3.xls, 119.5 kB
Výtvarné umění 2013, okruh 4 - 6.xls, 82.5 kB
Tanec 2013 výsledky.xls, 48.5 kB
Divadlo 2013 výsledky.xls, 85 kB
Alternativní hudba 2013 výsledky.xls, 103.5 kB
Spojte se s námi