Nastavení cookies

Výsledky výzvy NPO č. 2/2022: Podpora výzkumných projektů k problematice status umělce a internacionalizace

- protokol z hodnocení žádostí o dotaci

- výsledky hodnocení a přidělené dotace

 

Výsledky výzvy NPO č. 3/2022: Podpora projektů kreativního učení

k dispozici konečné výsledky dotačního řízení:

- protokol z hodnocení žádostí o dotaci

- výsledky hodnocení a přidělené dotace

Základní informace pro příjemce dotací:

- instrukce k povinné publicitě (na veřejných výstupech z projektu musí být zveřejněno logo EU, NPO a MK) 

- struktura informací o účastnících projektu (příjemce je povinen sbírat a předávat informace o osobách zapojených do projektu - sledují se indikátory naplňování cílů NPO: počty podpořených pracovníků kulturního a kreativního sektoru při rozvoji kompetencí v oblasti kreativního učení)

- podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (náhled vzorového rozhodnutí včetně kompletních podmínek poskytnutí a čerpání dotace) 

Spojte se s námi